Търговия с електрическа енергия

Игри

Информация за страница Търговия с електрическа енергия

   При търговия с електрическа енергия е необходимо да се спазват редица правила и процедури, в еднаква степен важащи за производителите и обикновените потребители. Само по този начин ползването на електричество ще е възможно по всяко време, без да се стига до създаването на излишни проблеми и забавяния. Проектът на КЕВР, което означава Комисията за Енергийно и водно регулиране е институцията, която регламентира въпросните правила и промени. До голяма степен те са свързани с участието и организацията на борсовия пазар, смяната на доставчика и изработването на стандартизирани товарови платформи. Всичко това трябва да се превърне в област, която потребителите познават добре, освен ако не искат поради липсата на незнания и компетенции да бъдат изхвърлени от пазара и така да пропуснат изгодната възможност сами да изберат доставчика си на ток. За промените в проекта на КЕВР се заговори още през миналата година и сега те са в ход на осъществяване.

    Проектът е вече готов и освен това качен на официалната интернет страница на институцията, ето защо всеки, който в по-малка или голяма степен се интересува от особеностите на търговия с електрическа енергия, би могъл да го разгледа и проучи на спокойствие. Поправките, макар че несъмнено много хора не виждат смисъл в тях, се налагат най-вече с оглед установяването на свободен пазар за енергия, който по своя характер да носи белезите на либерализацията. За за се започне работа и на енергийната борса, се налага на този пазар да излязат не само производителите, но и обикновените потребители. Именно либерализацията дава възможност на всички без изключение да се възползват от предимствата на избор на доставчик на енергия. Търговските участници на пазара в еднаква степен с операторите са едни от главните действащи лица. За всички тях са предвидени тези промени и задължения, върху които се работи усилено от известно време насам. Дали в крайна сметка обаче хората ще останат доволни от това или ще се появят и скептично настроени сред потребителите е въпрос, който поне за момента няма как да получи своя отговор. Всичко е до голяма степен въпрос на професионални работа и организация на пазара.

     Предстоящите промени в областта на търговия с електрическа енергия са в три основни насоки, всяка една от които е не по-малко важна от другите две. Осигуряването на предпоставки за поддръжката на баланс между производство и потребление на енергия наред с даването на гаранции за надеждното и ефикасно функциониране на системата е първата от общо трите насоки. Приетите изменения в Закона за енергията имат пряка връзка с втората промяна, която е насочена към количествената електрическа енергия. Необходимо е да се регламентират правилата и условията за участие от страна на тези потребители, които са пряко заинтересовани. Като се въведе добре функциониращ стабилен енергиен пазар, се предоставя допълнителна възможност на участниците да извършват търговията си въз основа на пазарни принципи, благодарение на които се повишава прозрачността на конкуренцията на пазара. Последната промяна е свързана с определянето на участниците на пазара, които трябва да поемат наложените от Закона за енергия разходи.

eXTReMe Tracker